Hromosvody

Provádíme montáže hromosvodů bytových domů, průmyslových objektů, atd.

hromosvody

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku. Při správné funkci hromosvodu, je bleskový výboj sveden, po hromosvodovém vedení do země. Toto vedení musí být vyrobeno z materiálů, které odolají korozivním vlivům okolního prostředí.

Instalujeme vedení v materiálech: žárově zinkovaná ocel – FeZn, Meď – Cu, slitina hliníku – AlMgSi